Europa van Naties en Vrijheid
Lid van Europa van Naties en Vrijheid
Logo Partij voor de Vrijheid - PVV

Video's

EU betaalt aan plastic nepkastelen in BulgarijeAanslag Straatsburg - De islam is het probleem!Bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenWerkprogramma van de Commissie voor 2019VN klimaatconferentie 2018 in Katowice, PolenEU bijdrage aan een bindend VN instrument inzake mensenrechten

Steunprogramma voor structurele hervormingen

Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie

Corruptiebestrijding Deel II

Corruptiebestrijding Deel I

Jaarverslag 2016 EU fraudebestrijding

Selmayrgate

Verzoek om debat seksschandalen Oxfam Novib etc. afgewezen door EP

De situatie in Zimbabwe

Governance van de energie-unieTerritoriale typologieënWerkprogramma van de Commissie 2018Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer 2016VN Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland COP23Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling onze wereld, onze waardigheid, onze toekomstStand van zaken betreffende tweede evaluatie van economische aanpassingsprogramma voor GriekenlandSteunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020Turkse Minister roept op tot heilige oorlog in Europa:Het storten van afvalstoffenHerziening van de Europese consensus over ontwikkelingResultaten van de COP 22 in MarrakeshPresentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer 2015

Bahamas leaks en omstreden Neelie Kroes

De toekomst van de ACS EU betrekkingen voor de periode na 2020

Stop EU-steun aan corrupt Moldavie

Evaluatie van het Nederlandse voorzitterschap

Verslag 2015 over beleidscoherentie voor ontwikkeling

Afwijzing referendumdebat gunstig voor de PVV

Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling

GeenPeil; Gefeliciteerd!

Debat met Stefan Löfven, premier van Zweden – De huidige situatie in de Europese Unie

Rol van lokale en regionale autoriteiten in Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18 en 19 februari 2016)

Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne

COP 21

Activiteitenprogramma van het Nederlandse voorzitterschap

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015

Resultaten van de COP 21

Tenuitvoerlegging en resultaten van het Europees jaar voor ontwikkeling

Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer

Hoorzitting over wijzigingen van de zomertijd in Europa

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen

Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs

Europese bepalingen structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen Griekenland

Mededeling Olaf Stuger over GeenPeil bij aanvang vergadering

VN-Wereldtop over duurzame ontwikkeling en ontwikkelingsgerelateerde aspecten van de 21e CoP

De stedelijke dimensie van EU-beleid

Recente onthullingen van corruptiezaken op hoog niveau in de FIFA

Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto

EU-ontwikkelingshulp aan Eritrea tegen de achtergrond van gedocumenteerde mensenrechtenschendingen

Financiële middelen voor ontwikkeling

Olaf Stuger tijdens besluit over een strategisch kader voor de energie-Unie

Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

Recente mensensmokkelincidenten in de Middellandse Zee

Olaf Stuger over de VN-Conferentie klimaatverandering 2014 in Lima, Peru

VN-klimaattop 2014

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

The key to successful leadership today is influence, not authority.

- Ken Blanchard