Europa van Naties en Vrijheid
Lid van Europa van Naties en Vrijheid
Logo Partij voor de Vrijheid - PVV

Over Olaf Stuger

Drs. Olaf Stuger (1969) gaat strijdlustig de Brusselse ambtelijke molens tegemoet. ‘Waar je mij over vijf jaar op mag vastpinnen, is dat Nederland als grootste nettobetaler van de EU, niet meer gelaten toekijkt hoe ons geld wordt verspild, maar opstaat en protesteert, en liefst een dikke vinger in de pap heeft bij de besteding ervan.’

De afgestudeerd bestuurskundige die carrière maakte in de IT, public affairs en enkele jaren in de Tweede Kamer zat namens de LPF, is het doorn in het oog dat miljarden van ons belastinggeld in een bodemloze put verdwijnen.  Als lid van de commissie Regionale Ontwikkeling ga ik hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen om de 325 miljard euro aan subsidies die de komende vijf jaar worden verstrekt, effectief en transparant worden besteed.’

Lid
Commissie Regionale Ontwikkeling
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervangend Lid
Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

The key to successful leadership today is influence, not authority.

- Ken Blanchard