Europa van Naties en Vrijheid
Lid van Europa van Naties en Vrijheid
Logo Partij voor de Vrijheid - PVV

Klimaat-sceptische documentaire The Uncertainty Has Settled in EU-Parlement

Geplaatst op: 18-10-2017

Documentaire filmmaker Marijn Poels zal zijn laatste film ‘The Uncertainty Has Settled’ tijdens een speciale voorstelling vertonen in het Europees Parlement in Brussel op 18 oktober 2017. Zijn zelf gefinancierde en bekroonde documentaire is een zeer persoonlijke zoektocht naar de impact van het huidige energiebeleid en de onzekerheden binnen de klimaatwetenschap.

“Mijn documentaire is geen wetenschappelijk verhaal, eerder een sociaal maatschappelijke documentaire waarin ik mensen bewust maak van het eenzijdige debat”, aldus Poels. Hij vindt de rol van de media te eenzijdig waar critici worden genegeerd of weggezet als complotdenkers, onverantwoordelijk en gevaarlijk. Poels noemt dit ‘een zeer zorgwekkende ontwikkeling’.

Klimaat is een stempel van politieke identiteit geworden

De film laat zien hoe lobbyisten en media niet zelden feiten overdrijven om hun politieke overtuigingen kracht bij te zetten. Critici zeggen o.a.: “de energietransitie wordt te radicaal doorgevoerd waarin juist de arme bevolking het meest te leiden heeft.” Poels, die zich de afgelopen tien jaar met name richtte op ontwikkelingssamenwerking ziet daarin een risico. Globaal beperkt en schaadt dit klimaatbeleid de economische ontwikkeling van armere landen alleen maar meer, dus alle nuances en alternatieven zijn wat hem betreft meer dan welkom.

Ook bezoekt hij in zijn film de befaamde wetenschapper Freeman Dyson en de controversieel meteoroloog Piers Corbyn die kritisch staan tegenover de officiële klimaatwetenschap. “Klimaatverandering is niet meer alleen een wetenschappelijk of een energieprobleem”, vindt Poels. “Ieders houding ten opzichte van de klimaatverandering is een stempel van politieke identiteit geworden, waarbij een gepolariseerd debat plaatsvindt dat ideologische en tribale conflicten boven praktische resultaten plaatst”.

Screening met bespreking achteraf

EU-parlementariër van Olaf Stuger, lid van de eurosceptische fractie ‘Europe of Nations and Freedom‘ (ENF), nodigde Poels uit om de documentaire te screenen, met een bespreking achteraf. “Wat ons klimaat ook zal doen, ik hoop dat ik het verstikkende debat een klein beetje kan openbreken naar een gezonde en realistische discussie,” zegt Poels, die zichzelf als links-progressief ziet. Dat de uitnodiging kwam van PVV-er Stuger “interesseert hem niet. Het gaat er in de politiek normaal gesproken niet om waar het wordt gezegd maar wat er wordt gezegd. Als ik me daarin kan vinden dan neem ik de uitnodiging graag aan. In dit geval sta ik achter de open en kritische houding van rechts ten opzichte van klimaat en energie. Daar is bij links momenteel nog wel wat winst te behalen als je het eerlijk bekijkt.”

Meer artikelen

The key to successful leadership today is influence, not authority.

- Ken Blanchard